Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 127Zrušení rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění

Pověřený správce daně zruší rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění v případě, že

a) je ohroženo zaplacení hodnoty tabákových nálepek, nebo

b) odběratel po vydání tohoto rozhodnutí přestal splňovat podmínky pro

1. podání žádosti o snížení úhrady nebo zajištění, nebo

2. vydání rozhodnutí o snížení úhrady nebo zajištění.