Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

Oddíl 3Další správní delikty na úseku značkování a barvení vybraných minerálních olejů

§ 135zvSprávní delikt proti povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel daňového skladu dopustí správního deliktu tím, že značkuje nebo barví minerální oleje uvedené v § 134b odst. 1 bez povolení ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta od 10000 Kč do 10000000 Kč.