Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 33bPodmínky pro vydání povolení pro zasílání vybraných výrobků

Podmínkami pro vydání povolení pro zasílání vybraných výrobků jsou

a) bezdlužnost a

b) plná moc s úředně ověřeným podpisem pro účely zasílání vybraných výrobků na daňové území České republiky.