Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 43hPostup k odstranění pochybností v údajích v návrhu na vydání povolení

(1) Správce daně prověří údaje uvedené v návrhu a v případě pochybností o jejich správnosti nebo úplnosti vyzve navrhovatele, aby údaje vysvětlil, doložil, popřípadě doplnil nebo změnil, a zároveň stanoví lhůtu, v níž je navrhovatel povinen tak učinit.

(2) Po marném uplynutí stanovené lhůty správce daně řízení zastaví.