Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 135zjSprávní delikt proti předmětu výhry v loterii a jiné podobné hře

(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že učiní tabákové výrobky předmětem výhry v loterii nebo jiné podobné hře.

(2) Za správní delikt podle odstavce 1 se uloží pokuta do 2000000 Kč.