Zákon o spotřebních daních

353/2003 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 43Pokuty

Použije-li správce daně zajištění daně na úhradu daně, uloží provozovateli daňového skladu, oprávněnému příjemci podle § 22, oprávněnému odesílateli podle § 3 písm. k) nebo uživateli pokutu ve výši 10 % z částky zajištění daně použité na úhradu daně.