Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 11

(1) Kapitálovou společnost může založit jediný zakladatel.

(2) Kapitálová společnost může mít jediného společníka také v důsledku soustředění všech podílů v jeho rukou.