Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 513

Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady o pověření do obchodního rejstříku.