Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 186

Doba a místo jednání valné hromady nesmí nepřiměřeně omezovat právo společníka účastnit se valné hromady.