Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 178

Určí-li tak společenská smlouva, volí se členové orgánů společnosti kumulativním hlasováním.