Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 170

Valná hromada rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných společníků, ledaže společenská smlouva určí jinak.