Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 676

Změna počtu členů zařazených do jednotlivých volebních obvodů nemá za následek zánik funkce dosavadních delegátů ani konání nových voleb delegátů.