Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 97

(1) Vzájemné právní poměry společníků se řídí společenskou smlouvou.

(2) Není-li ve společenské smlouvě dohodnuto jinak, jsou podíly společníků stejné.