Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 203Dohoda o ukončení účasti společníka

Účast společníka ve společnosti může být ukončena písemnou dohodou s úředně ověřenými podpisy všech společníků a odevzdáním kmenového listu společnosti, byl-li vydán.