Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 69Společné ustanovení

(1) Je-li statutárním orgánem obchodní korporace právnická osoba, použijí se ustanovení o vyloučení z výkonu funkce člena orgánu obchodní korporace i na fyzickou osobu, která byla touto právnickou osobou určena k tomu, aby funkci statutárního orgánu za ni vykonávala.

(2) Tento díl se použije obdobně na osobu v obdobném postavení člena statutárního orgánu.