Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 124

Společenská smlouva obsahuje také

a) určení, který ze společníků je komplementář a který komanditista,

b) výši vkladu každého komanditisty.