Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 529

Akcionář, který je v prodlení s předložením vylosovaných akcií v určené lhůtě, nevykonává až do okamžiku jejich řádného předložení s nimi spojená akcionářská práva a představenstvo uplatní postup podle § 537 až 541.