Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 165

Poruší-li společník příplatkovou povinnost, použije se obdobně § 151, ledaže společník vystoupil ze společnosti podle § 164.