Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 672

(1) Za každý volební obvod se volí 1 delegát z řad členů zařazených do tohoto volebního obvodu.

(2) Delegáta volí a odvolávají členové zařazení do příslušného volebního obvodu. Při volbě a odvolání delegáta má každý člen 1 hlas, ledaže stanovy určí, že má vyšší počet hlasů; právo volit delegáta má i člen družstva, který je v prodlení se splněním vkladové povinnosti.