Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 596

Družstvo nemůže nabýt vlastní družstevní podíl, ledaže se jedná o přeměnu podle jiného právního předpisu.