Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 590

Uhrazovací povinnost lze uložit i jen těm členům družstva, kteří ztrátu družstva způsobili nebo se na jejím vzniku podstatným způsobem podíleli.