Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 546

Valná hromada může rozhodnout o souběžném snížení a zvýšení základního kapitálu pouze tehdy, je-li základní kapitál snižován za předpokladů stanovených v § 536 nebo § 540 odst. 1.