Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 320

Tento oddíl se obdobně použije také na případy, kdy akcie společnosti nabývá třetí osoba svým jménem na účet společnosti nebo na účet osoby společností ovládané.