Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 457

Neurčí-li stanovy jinak, má správní rada 3 členy.