Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 555

(1) Ustavující schůze družstva (dále jen „ustavující schůze“) vedle přijetí stanov zvolí členy orgánů družstva a schválí způsob splnění základního členského vkladu, popřípadě i vstupního vkladu.

(2) Návrh stanov vypracuje svolavatel, jímž je fyzická osoba písemně k tomu pověřená zájemci o založení družstva.

(3) Svolavatel svolá zájemce o založení družstva vhodným způsobem k ustavující schůzi.