Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 574

Určí-li tak stanovy, může být nepeněžitým vkladem také provedení nebo provádění práce nebo poskytnutí nebo poskytování služby členem.