Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 517

(1) V důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout základní kapitál pod výši stanovenou tímto zákonem.

(2) Snížením základního kapitálu se nesmí zhoršit dobytnost pohledávek věřitelů.