Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 366

Kvalifikovaní akcionáři mohou požádat představenstvo, aby svolalo k projednání jimi navržených záležitostí valnou hromadu. V žádosti uvedou návrh usnesení k navrženým záležitostem nebo je odůvodní.