Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 599

Převod družstevního podílu je možný jen na osobu, která se podle ustanovení tohoto zákona nebo stanov může stát členem družstva.