Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 262

Byla-li vydána hromadná akcie, obsahuje také údaj o tom, kolik akcií a jakého druhu nahrazuje.