Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 732Zvýšení základního členského vkladu v bytovém družstvu doplatkem člena

Zvýšení základního členského vkladu doplatkem člena je v bytovém družstvu dovoleno jen tehdy, jestliže o tom rozhodla členská schůze a souhlasí s tím všichni členové bytového družstva, kteří jsou nájemci družstevních bytů; souhlas člena musí mít písemnou formu s úředně ověřeným podpisem.