Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 279

Akcie, s nimiž není spojeno hlasovací právo, mohou být vydány, jen pokud souhrn jejich jmenovitých hodnot nepřesáhne 90 % základního kapitálu.