Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 383

Důvodem pro vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady o přechodu účastnických cenných papírů na hlavního akcionáře není skutečnost, že protiplnění není přiměřené.