Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 592

Osoba, která byla členem družstva pouze po určitou část účetního období, ve kterém vznikla ztráta družstva, plní pouze poměrnou část uhrazovací povinnosti za tuto část účetního období.