Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 136

Různé druhy podílů a jejich obsah se určí ve společenské smlouvě.