Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 177

Rozhodnutí podle § 175 a 176 včetně dne jeho přijetí oznámí společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu všem společníkům bez zbytečného odkladu ode dne jeho přijetí.