Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 761

Pokud sociální družstvo vyvíjí obecně prospěšné činnosti pro znevýhodněné osoby pouze uspokojováním jejich bytových potřeb, musí být tyto osoby současně jeho členy.