Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 458

(1) Pravidla pro svolání správní rady upraví stanovy. Jednání správní rady svolává její předseda.

(2) K účasti na jednání správní rady se vždy přizve statutární ředitel.