Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 80

Závody řízené osoby a řídící osoby jsou koncernové závody.