Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 666

Je-li potřebné osvědčení o přijetí rozhodnutí členské schůze veřejnou listinou, musí být přijetí rozhodnutí na každé dílčí členské schůzi osvědčeno veřejnou listinou.