Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 786

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.