Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 494

Právo na podíl na zisku z akcií vydaných v souvislosti se zvýšením základního kapitálu vznikne, pokud bylo v roce, v němž byl základní kapitál zvýšen, dosaženo čistého zisku, ledaže stanovy určí jinak.