Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 727

(1) Bytové družstvo může být založeno jen za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů.

(2) Bytové družstvo může spravovat domy s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví jiných osob.

(3) Bytové družstvo může za podmínek stanovených tímto zákonem provozovat i jinou činnost, pokud tím neohrozí uspokojování bytových potřeb svých členů a tato činnost má ve vztahu k činnosti podle odstavců 1 a 2 pouze doplňkový nebo vedlejší charakter.