Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 681

Údaje v seznamu delegátů včetně všech jejich změn družstvo uchová po dobu 10 let ode dne zániku funkce osoby, jíž se údaje týkají.