Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 522

Ke snížení základního kapitálu použije společnost vlastní akcie tak, že je zničí, nebo u zaknihovaných akcií dá osobě oprávněné vést jejich evidenci příkaz k jejich zrušení.