Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 268

Ustanovení § 264 až 267 se použijí přiměřeně také pro nesplacené akcie a zatímní listy.