Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 625

Ustanovení § 623 a 624 se použijí, jestliže stanovy neurčí něco jiného; stanovy nemohou určit lhůtu pro vyplacení vypořádacího podílu delší než 2 roky ode dne zániku členství.