Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 373

Přestane-li být akcionář, který akcionářskou žalobu podal, akcionářem, zastupuje v řízení společnost jeho právní nástupce, byl-li mu původní akcionář znám.