Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 196

Jednatel zajišťuje řádné vedení předepsané evidence a účetnictví, vedení seznamu společníků a na žádost informuje společníky o věcech společnosti.