Zákon o obchodních korporacích

90/2012 Sb.

Poslední změna zákona:

§ 746

Přeměnilo-li se společné členství manželů na výlučné členství jen jednoho z manželů, nemá tato skutečnost vliv na společné nájemní právo.